Een cultuurprofielschool in het basisonderwijs handelt vanuit de overtuiging dat kunst en cultuur toegevoegde waarde heeft voor de brede ontwikkeling van de talenten van haar leerlingen, waarbij kunst en cultuur duurzaam verankerd en geborgd zijn binnen het gehele curriculum.

10% basisscholen geïnteresseerd in lidmaatschap
De vereniging verwacht dat de komende jaren ongeveer 10% van de basisscholen zich aan zullen sluiten. Basisscholen kunnen zich aanmelden als aspirant-lid.

Het Steunpunt Cultuurprofielscholen en de Verenging CultuurProfielScholen spannen zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie volledig en juist is. Daarentegen kunnen ze niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledigheid of onjuiste informatie, mede omdat ook derden informatie plaatsen. Vereniging CultuurProfielScholen T: 06 14144615 E: info@cultuurprofielscholen.nl.